Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vytápění a ohřev vody - energie

Katalog nápadů pro domy

Hledáte podnětnou inovaci nebo nový nápad do výroby nebo do obchodu?

AKTILIT

ID: #CZ00058
Vloženo: 21.01.2017
Hodnocení:

Technický název: Aktivní kámen

Autor:

POPIS:

Aktivní kameny mohou spojovat zemskou a kosmickou energii a vyzařovat ji do svého okolí. Tak se…

Aktivní kameny mohou spojovat zemskou a kosmickou energii a vyzařovat ji do svého okolí. Tak se kameny jako soubor krystalických minerálů mohou energeticky vázat na okolní bio a psychoenergii a harmonizovat ji.
Samostatně stojící kámen (keltsky menhir), který vyzařuje energii, se nazývá „aktilit“. Může být různého tvaru a proporcí. Někdy se do kamene vyrývaly různé symboly, znaky či nápisy, kotvily kovové kříže, tesaly výklenky na vodu apod.
Pokud nás osloví myšlenka postavit na svém nebo společném pozemku léčivý kámen, postupujme pokud možno takto (dle Pavla Kozáka, Energie krajiny):
- Zeptáme se kyvadla, jestli jsme k takovému zásahu oprávněni, jestli jsme duchovně připraveni
- Najdeme vhodný „živý“ kámen, tj. kámen, který dokáže komunikovat s okolím (ověříme například přiložením dlaní)
- Najdeme vhodné místo pro stavbu menhiru, místo kde je možné se napojit na zemskou energii a není rušené okolím (vhodné jsou L dráty)
- Zeptáme se pomocí kyvadla kamene, jestli souhlasí se svým přemístěním a vztyčením
- Pomocí mechanismů, lan a popruhů kámen přemístíme a orientujeme tak, aby vyzařovaná energie byla co nejsilnější.
Pomocí vhodně orientovaných kamenů lze také odklánět či oslabovat negativní zemské energie. Do rohů základů staveb se kdysi ukládaly tzv. rohové aktivní kameny, které harmonizovaly energie v domě.
Pomocí kamenů se provádí také tzv. lithopunktura, léčení země, posílení energetických zemských linií (dle Marko Pogačnika), podobně jako se jehlami léčí lidské tělo (akupunkturní body). K tomu jsou vhodné i tzv. sunjigy (sluneční jehly), které také mohou být výraznou zahradní dekorací.

Čtěte více >

Klíčová slova:
menhir, kámen, léčení, harmonizace, sunjig

Číslo patentu nebo užitného vzoru:
v řízení

Stupeň rozpracování:
2. Projekt ve vývoji

Rozsah vlivu:
1. Domácí využití

Míra úspornosti:
3. Malý vliv na úspory

Určeno pro:
1. Pro občany a kutily

Předpokládaná cena výrobku v řádech (Kč):
2. Stokoruny, desítky E

Nabízený podíl na vývoji - výrobě:
1. Žádný

Významnost nápadu:
1.50

Diskuze k nápadu:

Přidat komentář nebo otázku