Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

EKOLOGICKÉ BYDLENÍ

Vloženo: 19.09.2016
Na byty a domy jsou kladeny nové požadavky - musí být zdravé, úsporné a bezpečné. Jsme připraveni na realizace domů s nulovou spotřebou energií a vody?

Do požadavků na tzv. ekologické bydlení lze zahrnout zejména tři nové významné požadavky:

- domy zdravé (umělé větrání, odhlučnění, nezávadné materiály, dostatek světla)

- domy úsporné (šetří energie, vodu a suroviny, využívají obnovitelné zdroje, recyklují odpady)

- domy bezpečné (pohodlné, inteligentní, pod kontrolou).

Podle zákona o hospodaření s energií ve znění novel, zejména č.318/2012 Sb., by se měly od roku 2020 stavět již jen tzv. nulové domy, tj. domy s téměř nulovou spotřebou energií. Jedná se o budovy s velmi nízkou energetickou náročností, jejichž spotřeba energie bude ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů (tj. z nefosilních přírodních zdrojů energie – vítr, sluneční záření, země, voda, půda, vzduch, biomasa, bioplyn apod.).

Takové domy se budou muset vyznačovat řadou chytrých konstrukcí a zařízení, kterým bude nutné přizpůsobit také dispozice, materiálové řešení a vzhled budov. V sekci „domy a konstrukce“ uvádíme některé zajímavé, originální příklady takových domů.

Čím lépe budeme v domech umět hospodařit s vodou a energiemi, tím máme větší šanci, že se v případě nějaké poruchy nebo větší havárie dokážeme s tímto nedostatkem vypořádat. Budovy a celé areály by měly být co nejvíce soběstačné, úsporné a využívat možnosti recyklace a rekuperace. Zatím se tak neděje: dešťová voda mizí v kanálech a teplo v atmosféře.  Neumíme rozeznávat různé druhy energií a vody a nakládat s nimi podle toho: energie máme primární, obnovitelné a neobnovitelné, druhotné a zbytné… a vody pitné, upravené, dešťové, šedé odpadní a splaškové…

Co ale bude největším zdrojem energií obecně? Zřejmě sluneční svit: svítí nám pravidelně a dostatečně na to, abychom s tím dokázali vyžít. Objev technologie přeměny světla na elektřinu byl obrovský dar lidstvu, který bychom měli vhodně využít. Každá plocha na zemi, na kterou dopadá sluneční svit, je potenciálním zdrojem užitečné energie: svahy, střechy, balkony, stroje, čepice, fasády, …objevují se solární elektromobily, solární letadla a solární domy.

Fotovoltaika právě oslavila 60 let od svého objevení. První křemíkové články měly účinnost okolo 5%, dnes je již běžně 15% a objevují se i panely s účinností přes 20%. Brzy se dočkáme účinnosti přes 30%. Také ceny solární energie rychle klesají a již dnes si ji může dovolit téměř každý. A budou klesat i nadále. Po roce 2020 má být solární elektřina levnější než elektřina z jaderných i uhelných elektráren. Co je ale nejdůležitější, že tuto decentrálně vyrobenou, čistou energii, můžeme také decentrálně skladovat a využívat. Rovněž vývoj akumulátorů, střídačů a regulátorů jde rychle kupředu.

Vše jde dopředu tak rychle, že se jistě i my dožijeme doby, kdy budou malé solární elektrárny běžnou součástí každého domu nebo stroje. Solární elektřinou budeme nejen vařit a topit, ale i větrat a chladit, budeme na ni i jezdit. Solární elektřinou budeme čistit odpadní vodu hned u zdroje znečištění a dešťovou vodu budeme moci čerpat tam, kde tuto vláhu budeme potřebovat. Budou vznikat celá solární soběstačná města a regiony. Tímto řešením budeme moci zastavit rostoucí produkci skleníkových plynů, překonat energetickou krizi a výrazně zpomalit globální klimatické změny.

Více o ekologickém a chytrém bydlení najdete též na www.nzu.cz.