Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vytápění a ohřev vody - energie

Katalog nápadů pro domy

Hledáte podnětnou inovaci nebo nový nápad do výroby nebo do obchodu?

AS-TTE ROŠT

ID: #CZ00096
Vloženo: 03.06.2018
Hodnocení:

Technický název: Zasakovací rošty pro zpevněné propustné plochy

Autor: ASIO a.s.

POPIS:

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší…

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnějších prvků jsou i zelené propustné povrchy. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.


Hlavní funkce konstrukce zpevněných propustných povrchů s AS-TTE ROŠT:
• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace.

AS-TTE ROŠT představuje inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

AS-TTE ROŠT - použití roštů k zatravnění:
Výrobek AS-TTE ROŠT se zatravněním je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace (například vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). AS-TTE ROŠT se pro účely ozelenění dá použít dvojím způsobem, zatravnění lze provést výsevem trávy nebo osazením roštů s již vypěstovanou trávou AS-TTE ROŠT Z (jako zatravněný prefabrikát).

AS-TTE ROŠT - použití roštů k osazení dlažby:
Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzívní provoz a zatížení (například pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). Dlažbu je možné osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod:
Obvyklé používané podkladní vrstvy (obsahující sorbenty) zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

AS-TTE ROŠT - použití ke zpevnění podloží:
AS-TTE ROŠT se dá použít i jako jedna z podkladních vrstev (skrytě) pro zpevnění podloží například tam, kde je rozmoklý terén a kde chceme zachovat přirozený ráz lokality. Časté je použití například v CHKO. AS-TTE ROŠT často využívají i profesionální zahradníci k parkovým úpravám, nebo architekti k řešení zpevněných ploch například na sportovištích.

AS-TTE ROŠT - použití k ochraně stromů:
Díky prostorovému působení spojených roštů dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů je často důvodem pro jejich úmrtí. Častěji než nedostatek vláhy.

Vsakovací bloky AS-RIGOFILL jsou určeny pro vsakování a využívání srážkových vod. Mají extrémně velkou akumulační schopnost, u plného bloku více než 96 % svého objemu, zajišťují 3x větší akumulaci než u příkopu vyplněného štěrkem.

Čtěte více >

Klíčová slova:
zasakování, rošt, zpevněné plochy, deště, zatravnění

Číslo patentu nebo užitného vzoru:
neuvedeno

Stupeň rozpracování:
6. V prodeji

Rozsah vlivu:
5. Globální komerční využitelnost

Míra úspornosti:
4. Poměrně velký vliv na úspory

Určeno pro:
4. Pro velké výrobce

Předpokládaná cena výrobku v řádech (Kč):
3. Tisícikoruny, stovky E

Nabízený podíl na vývoji - výrobě:
1. Žádný

Významnost nápadu:
3.67

Diskuze k nápadu:

Dominika Baklíková 03.04.2023 - 08:57

Dobrý den, můžu požádát o cenovou nabídku AS-TTE roštů, budeme zpevňovat cca 6m2 jako parkování stání. A informace, kde je možné vidět a zakoupit. Děkuji Dominika Baklíková Strážnice, Jihomoravský kraj

Přidat komentář nebo otázku