Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vytápění a ohřev vody - energie

Katalog nápadů pro domy

Hledáte podnětnou inovaci nebo nový nápad do výroby nebo do obchodu?

DOKSY

ID: #CZ00051
Vloženo: 20.12.2016
Hodnocení:

Technický název: Desky pro zachycení slunce a deště

Autor: MAPROG

POPIS:

Desky jsou betonové nebo plastové, vyrobené z recyklátu. Takto lze zpracovat stavební suť, staré…

Desky jsou betonové nebo plastové, vyrobené z recyklátu. Takto lze zpracovat stavební suť, staré plastové lahve, pneumatiky. Na vibrační stolici se zaleje připravená forma tekutou tuhnoucí hmotou, do ní se vloží fotovoltaické články a kovové spojky a vše se propojí trubičkami a kabely.
Desky navrhujeme v rozměrech od 625 x 310 mm, přes 1250 x 1250 až po 5000 x 2500 mm. Výška desky může být od 100 mm do 300 mm. Základní modul pro vložené FV destičky je 250 x 250 mm, proti poškození je chráněn průhlednou pryskyřicí. Trubičky slouží pro odvedení dešťové vody do dutiny ve spodní části desky, odkud se pozvolna voda vsakuje do podkladní štěrkové či recyklátové vrstvy a dále do zeminy v podloží. Trubičkami se také při přehřátí desky odpařuje vlhkost a ochlazuje ji i okolní prostředí. Desky se mezi sebou spojují na pevno kovovou spojkou a 4 nerezovými vruty na každém rohu. Při změně směru kladení se vzniklé klíny dobetonují.
Energie získaná ze slunečního záření dopadajícího během dne na desku je akumulována do článku, umístěného v prostřední dutině. Článek je chlazen zemí a je propojen s konektorem, na který je možné připojit například zápustná LED světla pro večerní nasvícení prostoru, nebo topný kabel pro vyhřívání chodníku. Podél boků je vložen vodič, který může sbírat proud do centrálního akumulátoru (například pro dobíjení lamp nebo elektrokol).
Desky je výhodné používat například pro budování chodníků (šířky 1250 mm nebo 1875 mm), cyklostezek (šířky 2500 mm), parkovacích stání (desky délky 5000 mm), nebo obslužných komunikací (šířky 6250 mm), s menším provozem a zatížením. Tyto desky nejsou vhodné pro ukládání na svahy sklopené k severu, nebo do terénu s nestabilním podložím. Přebytečnou vodu lze sbírat i přepadem do sběracího potrubí a do zasakovacího štěrkového příkopu, nebo dále do navazujícího retenčního rybníčku. Z něho lze v létě čerpadlem na solární pohon zavlažovat okolní vegetaci nebo skrápět zpevněné plochy touto zachycenou vodou.
Desky Doksy jsou vhodné zejména do měst a sídlišť, kde je asfaltových a betonových ploch již mnoho, a to negativně ovlivňuje i místní mikroklimatické poměry a vnímání prostoru. Povrchy nových eko-desek je možné různě výtvarně upravovat.

Čtěte více >

Klíčová slova:
desky, dlažba, chodník, vsak, akumulace, sluneční energie

Číslo patentu nebo užitného vzoru:
v řízení

Stupeň rozpracování:
2. Projekt ve vývoji

Rozsah vlivu:
5. Globální komerční využitelnost

Míra úspornosti:
4. Poměrně velký vliv na úspory

Určeno pro:
4. Pro velké výrobce

Předpokládaná cena výrobku v řádech (Kč):
3. Tisícikoruny, stovky E

Nabízený podíl na vývoji - výrobě:
3. Do 50%

Významnost nápadu:
3.50

Diskuze k nápadu:

Přidat komentář nebo otázku