Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kde vzít peníze na realizaci nápadu?

Vloženo: 23.01.2017
Máte nápad, ale nemáte peníze na to, abyste ho mohli nechat patentovat, vyzkoušet, vyrábět?

 

Nevadí, je tady přece mnoho příležitostí, jak o sobě a zejména o svém dobrém nápadu dát vědět těm, kteří by ho nějak podpořit mohli.

Jsou tu dotace na rozvoj podnikání, na inovace, na výzkum. Jsou tady soukromé fondy a také fondy významných institucí. Potom také různé soutěže a přehlídky. Nejdříve ale musíte váš nápad nakreslit a popsat, zviditelnit například na těchto stránkách www.napadyprodomy.cz , ukázat ho těm, kteří o přidělení peněz rozhodují, třeba i bankám, ředitelům výrobních závodů nebo majitelům menších dílen.

Nejste si svým nápadem zcela jistí? Nevadí, my vám ho otestujeme. Můžete si u nás také objednat rešerši na jeho novost. Můžete se také zeptat třeba i svých známých, co oni na to.

Nyní vám přinášíme soupis různých akcí a výzev, které po dobrých nápadech přímo pasou:

- DEN D, pořad České televize, přímé setkávání vynálezců s investory

- Soutěž ČEEP – Česká energetická a ekologická stavba, inovace, vyhlašuje TOPEXPO

- Soutěž o nejlepší soběstačný dům, vyhlašovaná Českou radou pro šetrné budovy

- Přehlídka Stavba roku a Výrobek/technologie roku, vyhlašovaná Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství Praha, www.abf-nadace.cz

- Česká hlava, ocenění za vědu a výzkum, podpora techniky a rozvoje prosperity, propojení výzkumu s výrobní praxí, předání Národní ceny vlády ČR Česká hlava, www.ceskahlava.cz

- Veletrh Věda Výzkum Inovace, www.vvvi.cz, platforma pro propojení výzkumu s podnikateli.

Další významní vyhlašovatelé soutěží a přehlídek:

  • E-ON Energie, a.s., Energy Globe Award ČR, ocenění nejlepších energeticky úsporných projektů, www.energyglobe.cz
  • Stavební veletrhy Brno, soutěž Výrobek roku
  • Česká inovace, soutěž a ocenění perspektivních inovací, www.ceskainovace.cz
  • firmy Wienerberger a.s. (nejlepší dům s využitím cihelného systému), Heluz, Saint Gobein, Ytong, Microsoft aj.
  • Nápad roku – pomáháme nápadům růst, vyhlašovaný Nadací Vodafone ČR, www.nadacevodafone.cz
  • Podpořte místní klima!, příspěvky k udržitelnosti místního klimatu, akce vyhlašovaná firmou A-SPEKTRUM s.r.o., www.nzu.cz
  • HITHIT, webové stránky www.hithit.com, které mohou splnit sny i vývojářům
  • webové stránky pro podporu dobrých nápadů a spolupráce od tzv. Business Angels, například //starty.cz, //busyman.cz, www.hledam-investora.cz , www.trhnapadu.cz , www.startovac.cz, www.indiegogo.com, www.kickstarter.com a jiné.

A pokud byste si ještě nevybrali, podívejte se na podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od operačních programů EU (OP PIK), nebo přímo od Technologické agentury ČR (TAČR). Ta připravuje programy podpory, přijímá návrhy projektů, hodnotí je, poskytuje finanční podporu ze státního rozpočtu a následně provádí kontrolu realizace podporovaných projektů. Podnikatelé a výzkumné instituce mohou být podpořeny až 100% dotací.

Programy TAČR jsou státní podporou pro výzkum, vývoj a následnou komercializaci jejich výsledků. Každý program má svá specifika, ale všechny se orientují na podporu projektů s aplikovanými výsledky, kterými mohou být: patent, prototyp či funkční vzorek, poloprovoz, software, průmyslový a užitný vzor, certifikované metodiky a postupy. Více najdete na https://tacr.cz .